Hoppa till innehållet
Fri frakt från €119,00Leveranser från 48 timmar till 72 timmarRetur kostar €17Du har 15 arbetsdagar på dig att byta eller returneraFrakt med Seur Internacional / Inpost

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor Villkor för åtkomst och användning Villkoren för åtkomst till webbplatsen är föremål för de juridiska bestämmelser som alltid är i kraft samt principerna om god tro och laglig användning av användaren, vilket uttryckligen och strängt förbjuder alla typer av åtgärder . som kan vara skadligt eller skadligt för vår onlinebutik eller tredje part.

Webbplatsen kräver ingen föregående prenumeration för enkel surfning, åtkomst eller användning av tjänsten i fråga. Tvärtom, för att få tillgång till visst innehåll och vissa tjänster, krävs en prenumeration i förväg och motsvarande registrering som Användare (hädanefter registrerad användare).

Användarregistrering Användaren samtycker till att välja, använda och behålla hans eller hennes användarnamn eller "inloggning" och hans eller hennes lösenord eller "lösenord".

Integritetspolicy I enlighet med organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, ( GDPR) erbjuder vi dig följande information om behandlingen av dina personuppgifter:

Ansvarig för behandlingsföretaget Namn: Sergio Martínez Perosanz

Kommersiellt namn: Sabas Shop

Adress:&C/ Carretera de Aldaia nº2 - bottenvåningen, 46970 Alaquàs (Valencia)

Telefon: 96 150 72 41

E-post: infoweb@sabasnet.com

Syfte med behandlingen Erbjuda och hantera våra tjänster Legitimering av behandlingen Behandlingen är nödvändig för att kunna lösa dina frågor och för detta efterfrågas ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Uppgifternas ursprung Uppgifterna kommer att tillhandahållas av användarna själva genom de befintliga formulären på webbplatsen.

Kommunikation av data Dina uppgifter kommer att kommuniceras till offentliga förvaltningar, när så krävs enligt gällande lagstiftning, och till alla dessa enheter när det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.

Vi arbetar endast med spanska transportföretag eller de från den Europeiska Unionen (EU) Processor. De tredje parterna som tillhandahåller tjänster för underhåll av våra servrar finns i EU eller omfattas av "Privacy Shield"-avtalet Rättigheter - Tillgång: du har rätten att veta vilka uppgifter Sabas Shop behandlar om dig - Rättelse: du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. - Radering: du har rätt att begära radering av dina uppgifter när, bland annat, uppgifterna inte är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

- Begränsning av behandling:

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.

- Opposition:

Under vissa omständigheter kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter. I så fall kommer Sabas Shop att sluta behandla dina uppgifter, förutom av tvingande legitima skäl eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

- Dataportabilitet:

Gäller endast automatiserade uppgifter och består i att överföra uppgifterna från Sabas Shop till en annan ny personuppgiftsansvarig (inte den berörda parten och på begäran av den intresserade). Några vanliga frågor Varför behöver vi använda dina uppgifter? Dina personuppgifter är nödvändiga för att kunna interagera med dig och förse dig med våra tjänster, vilket gör att vi kan använda din information inom lagen. Det finns dock vissa situationer där vi kommer att behöva ditt förhandstillstånd för att utföra vissa aktiviteter.

För att göra detta kommer vi att förse dig med en serie rutor som gör att du på ett tydligt och enkelt sätt kan bestämma hur dina personuppgifter ska användas. Vem vet vilken information vi ber om? I allmänhet kan endast vår företagspersonal som är vederbörligen auktoriserad ha kunskap om den information vi begär.

På samma sätt kan de enheter som behöver ha tillgång till det så att vi kan tillhandahålla våra tjänster vara medvetna om din personliga information. På samma sätt kommer de offentliga eller privata enheter till vilka vi är skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter för att följa någon lag ha kunskap om din information.

I händelse av att vi, förutom de ovan nämnda antagandena, behöver lämna ut din personliga information till andra enheter, kommer vi tidigare att begära ditt tillstånd genom tydliga alternativ som gör att du kan bestämma i detta avseende. Hur ska vi skydda dina uppgifter? Sabas Shop förbinder sig att använda och behandla data, inklusive användarnas personuppgifter, att respektera dess konfidentialitet och använda dem i enlighet med dess syfte, samt att uppfylla sin skyldighet att lagra dem och anpassa alla åtgärder för att undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, i enlighet med bestämmelserna igällande dataskyddsbestämmelser.

När det gäller säljprocessens konfidentialitet kommer Sabas Shop att säkerställa att alla personer som är auktoriserade av vårt företag att behandla kunddata kommer att omfattas av lämplig konfidentialitet (oavsett om det är en avtalsenlig eller juridisk skyldighet). I händelse av en säkerhetsincident, efter meddelande från Sabas Shop, måste den meddela kunden utan onödigt dröjsmål och måste tillhandahålla information i rätt tid relaterad till säkerhetsincidenten som den är känd eller när kunden rimligen begär det.

Vad är datalagringsperioden?

Uppgifterna som tillhandahålls kommer att sparas så länge du inte begär upphörande, kommersiella relationer fortsätter att upprätthållas eller andra tillämpliga lagar kräver att de bevaras.

Hur kan jag utöva mina rättigheter som användare?

Du kan utöva dina rättigheter, inklusive rätten att återkalla ditt samtycke (om det ges) genom att skicka ett brev till: info@sabasnet.com

Kommer vi att använda dina uppgifter för andra ändamål?

Nej, vi kommer endast att använda de uppgifter du ger oss för det avsedda ändamålet. Om vi ​​behöver använda dina uppgifter för olika aktiviteter kommer vi alltid att begära ditt tillstånd i förväg genom tydliga alternativ som låter dig bestämma. I händelse av att du förstår att dina rättigheter har försummats,

Var kan man göra anspråk?

Om du förstår att dina rättigheter har försummats av vårt företag, kan du lämna in ett anspråk till den spanska dataskyddsmyndigheten, på något av de sätt som denna enhet gör tillgänglig för dig och som du kan hitta på dess elektroniska huvudkontor .es.

Kvaliteten på de data som behandlas Vår policy är att inte samla in data från personer under 18 år och i händelse av att en person under 18 år förser oss med sina uppgifter kommer vi att fortsätta till dess omedelbara förstörelse.

Du får inte förse oss med falsk eller tredje parts data utan deras samtycke. Du är ansvarig för sanningshalten och riktigheten i de uppgifter som tillhandahålls. ytterligare information

Du kan när som helst kontakta info@sabasnet.com för att korrigera dina preferenser angående vilken information du ska ta emot eller önskan att inte få någon typ av information, ändra dina personuppgifter, adress för att skicka informationen etc.

Att avregistrera sig från att ta emot information via e-post eller vilken typ som helst sker alltid automatiskt från all kommunikation du får, från användarens privata område eller genom att skicka ett e-postmeddelande till infoweb@sabasnet.com

Prenumeration kan alltid göras direkt genom att infoga mejlet i rutan PRENUMERATION eller genom att skicka ett mail till ovanstående adress. Att skicka e-postmeddelanden till infoweb@sabasnet.com eller med post för ändringar i data, registreringar eller avbokningar kommer att kräva identifiering för att känna till användarens identitet och underlätta radering eller ändring av deras data.

Frakt och returer FRAKT Beställningar som görs före kl. 14.00 kommer att skickas samma dag, efter den tidpunkten kommer de att behandlas nästa dag. Produkter köpta på eller efter fredagen kommer att skickas nästa arbetsdag. Du kommer att få de produkter du har köpt inom 1 till 3 arbetsdagar.

Leveranstiden kan variera under julen.

Som huvudregel är leveranstiderna 24 timmar nationellt och 48 timmar - 72 timmar internationellt.

Frakten är gratis från €49,99 nationellt och €119,99 internationellt.
Vid retur finns en period på 14 kalenderdagar för att göra eventuella returer eller byten. Det är inte längre nödvändigt att fylla i något formulär, allt hanteras av kunden i vår Börs- eller Returportal.

När detta dokument är ifyllt måste det inkluderas i fraktkartongen, där även produkterna måste placeras i perfekt skick för att returen ska bli effektiv. Kostnaderna för att returnera till vårt lager, både för returer och byten, kommer alltid att stå för kunden.

Återbetalningen av beloppet kommer att utfärdas till den betalningsmetod som motsvarar beställningen när vi tar emot den på vårt lager och kontrollerar dess status.

Om statusen inte är korrekt kommer inte återbetalningen att utfärdas.
Steg i returprocessen:

- Hantera returen i returportalen

- Fotografera alla produktprofiler som returneras och skicka dem till den angivna e-post eller telefonnummer (alltid inklusive dina data, produktdata och orderdata).

- Förbered förpackningen, inklusive adressen som anges i dokumentet och skydd av produkten. För eventuella frågor om dessa processer kan du kontakta oss via e-post på infoweb@sabasnet.com eller per telefon på 691083635.

Betalningsmetoder

Betalning för produkter köpta på Sabas Shop kan göras med banköverföring, kredit- eller betalkort, eller av Pa